Verdenshistorien forutsagt, Part 1

 

VERDENSHISTORIEN FORUTSAGT, PART 1

Part 1 of the first evening in the series Sikkerhet i usikre tider.

Ustabil økonomi, politiske spenninger, økende kriminalitet, flyktningkrise… vi kunne fortsette i det uendelige. Nyhetsbildet bærer stadig preg av at vi lever i usikre tider.

Hva vil framtiden bringe?