HVORDAN KAN JEG STØTTE ØKONOMISK?


Nettbank

Ønsker du å støtte Bergen Adventistkirke økonomisk, kan du bruke følgende kontonummer: 5211.05.11035. Hvis du vil spesifisere hva pengene skal brukes til, kan du merke beløpet (oppussing, misjon, etc.).
 

Kollekt

Hver sabbat tas det opp en kollekt i kirken til forskjellige formål. Det kan være et spesielt misjonsprosjekt, eller det kan være til menighetens egne utgifter. Kollekt er en frivillig gave.

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» 2. Kor. 9, 7
 

Tiende

Et uttrykk som dukker opp gjennom Bibelhistorien er ‘tiende’. Konseptet går ut på at Gud egentlig eier alt. Ved å sette av 10 % av inntekten vår til Guds sak, viser vi at vi anerkjenner dette og er villig til å prioritere Ham først. Han på sin side lover Han å velsigne vår troshandling.

«Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Mal. 3, 10
«På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.» 1. Kor. 9, 14

Adventistkirkens tiendekonto er: 3000.30.33100. Beløpet merkes tiende.