Den tapte nøkkelen, del 1

 

DEN TAPTE NØKKELEN, DEL 1

Del 1 av den andre kvelden i serien Annerledesriket.

Bibelen inneholder en rekke fascinerende profetier – skildringer av fremtidige hendelser. Noen er historiske, og beskriver verdensriker som har kommet til makten og falt i grus. Andre profetier er fremtidsrettede. Urettferdighet, vold og maktsyke preger de jordiske rikene, og ingen av dem vil vare evig. Men så kulminerer profetiene i beskrivelsen av et annerledes rike, som har Jesus som Herre. Det opererer etter helt andre prinsipper – ydmykhet, sannhet, uselvisk tjeneste og kjærlighet. Foredragsserien Annerledesriket tar deg med på en reise i profetienes verden. Daniels bok i Det gamle testamentet og Johannes Åpenbaring i Det nye testamentet kommer til å stå i fokus. Idet puslespillbrikkene faller på plass, dannes et helhetlig bilde – et profetisk panorama – fullt av håp!