Verdenshistorien forutsagt, del 1

 

VERDENSHISTORIEN FORUTSAGT, DEL 1

Del 1 av den første kvelden i serien Sikkerhet i usikre tider.

Ustabil økonomi, politiske spenninger, økende kriminalitet, flyktningkrise… vi kunne fortsette i det uendelige. Nyhetsbildet bærer stadig preg av at vi lever i usikre tider.

Hva vil framtiden bringe?

«Ja, Gud vet…», svarer vi kanskje, og trekker på skuldrene. Men ligger det mer i ordene enn vi aner?

I Bibelen finner vi en rekke fascinerende profetier – skildringer av framtiden. Mange av disse profetiene omhandler historiske hendelser som har blitt oppfylt til minste detalj. Det vekker tillit – og håp! For Bibelen tegner et bilde av framtiden som er fullt av håp. Det er lys i enden av tunnelen!

Bli med på en fascinerende reise i profetienes verden!