En ting er nødvendig

Hvilke prioriteringer har vi i livet vårt? Hva legger grunnlaget for sann og varig lykke?