Syvendedags Adventistkirken holder Bibelen for å være den eneste kilden til vår tro. Vi tror at vår bevegelse er et resultat av den protestantiske overbevisningen om at Bibelen er de kristnes standard for tro og praksis, også kjent som Sola Scriptura, skriften alene.

I dag har Adventistene 28 trospunkter som er forankret i sentrale bibeltekster. Disse kan deles inn i seks kategorier - læren om Gud, mennesket, frelse, kirken, det kristne liv og de siste dagers hendelser. Gud er arkitekten bak hver eneste læresetning. I sin visdom, nåde og uendelige kjærlighet gjenoppretter Han forholdet med menneskeheten som skal vare for evig og alltid.

GUD

Vi tror at Gud elsker. 

Gud er kjærlighet, mektig og full av herlighet. Han er et mysterium. Hans planer går langt forbi det vi kan fatte, men likevel strekker Han seg etter oss. Gud, som er stor nok til å være universets skaper, er likevel nær den minste av oss. Han er tre, men likevel én. Allvitende, men likevel tilgivende. Lær mer

MENNESKEHETEN

Vi tror at Gud skaper. 

Vi er omringet av forunderlige og utrolige ting, alt fra nerveceller til stjernetåke, og fra DNA til fjerne galakser. Så mye skjønnet, men dette ble en gang brutt. Lær mer

FRELSE

Vi tror at Gud forløser. 

Kjærlighet. Harmoni. Fullkommenhet. Hele den skapte verden sang en gang den samme herlige sangen. Lær mer

MENIGHET

Vi tror at Gud er iboende. 

Jesus gav sine etterfølgere et spennende oppdrag før han forlot jorden: Å fortelle verden om Hans kjærlighet og Hans løfte om å komme tilbake. De skulle også elske mennesker slik Jesus hadde elsket dem. Lær mer

LIVET

Vi tror at Gud forvandler. 

Guds lov, de ti bud, forteller oss hvordan vi skal leve og viser tydelig at vi har behov for Jesus. Selv om loven viser oss hvilken vei vi skal gå og overbeviser oss om synd, handler det om mye mer enn å oppfylle visse forventninger. Lær mer

GJENOPPRETTELSE

Vi tror at Gud seirer. 

Gud har alltid undersøkt situasjoner før Han handler, helt fra Edens hage til Babels tårn, og fra ødeleggelsen i Sodoma til utvandringen fra Egypt. Lær mer