FORSTYRRET HARMONI

Kjærlighet. Harmoni. Fullkommenhet. Hele den skapte verden sang en gang den samme herlige sangen.

Disharmoni brøt ut da en skapning, som en gang var perfekt, misbrukte sin Gudgitte frihet. Satan "anklageren", valgte å hengi seg til egoisme og baktalelse heller enn sannhet og kjærlighet. Satan hevdet at Gud ikke var rettferdig, men at at Han var streng og kontrollerende, og tok vekk æren som andre fortjente.

Satans bedrag overbeviste en tredjedel av himmelens engler, som siden ble utvist fra himmelen. Satan gjorde krav på herredømme over jorden da han lurte de første menneskene, Adam og Eva, ved å få dem til å tvile på Guds troverdighet og kjærlighet. Den første synden førte til et forvrengt Gudsbilde i oss, men bidro også til å bringe verden på vei mot selvutslettelse. Hele universet fulgte spent med på hvordan Gud ville svare på Satans anklager. 

Guds karakter står på prøve, og den "store strid" mellom godt og ondt fortsetter å rase, men Jesus, Guds eneste sønn, avgjorde striden for to tusen år siden da han døde for menneskeheten. 

Hvor sterk er Guds kjærlighet? Jesu selvoppofrende død viste at Gud er villig til å betale den høye prisen for våre synder. Hans offer viste syndens sanne og grusomme ansikt, og gjorde det klart at Gud er til å stole på. Hvorfor gjorde Jesu død slik en forskjell? Fordi Jesus levde et fullkomment liv, noe som vi ikke kunne gjort selv, og Han døde den døden vi egentlig fortjente. 

Resultatet: Vi kan leve for Ham, både nå og for alltid. Jesu offer forsonte oss med en fullkommen Gud og forvandlet våre hjerter. Den hellige ånd viser oss vårt behov for Gud og forsikrer oss om at vi er frelst og tilgitt. Ånden skriver en ny lov i våre hjerter, som gir oss kraft til å leve i frihet, tjeneste og glede. Gud behandler oss som om vi aldri skulle ha syndet, tvilt eller forlatt Ham. 

Den samme Jesus som underkuet demoner mens Han levde her på jorden, erklærte seier over alle onde makter ved Sin død. Jesu oppstandelse garanterer at døden selv vil forsvinne. Vårt nye liv i Jesus frigjør oss fra frykten for døden og skammen vi har bært på.

Idet vi har fellesskap og samtale med Jesus, vil Den hellige ånd berolige hjertene våre og forandre vårt perspektiv. Vårt åndelige liv vil vokse når vi snakker med Gud, grunner på Hans ord, deler vår tro og tilber gjennom musikk og fellesskap.


Satan anklaget Gud for å være urettferdig og lite troverdig. Gud ga oss fri vilje til å velge, og menneskets historie viser oss resultatet av opprør, men også den utrolige kraften av Guds frelsende kjærlighet.


Gud sendte sin sønn, Jesus, for at Han skulle leve et fullkomment liv vi ikke kunne leve, og dø en død som vi hadde fortjent. Når vi tar imot Jesu offer, får vi evig liv.


Når vi tar imot Guds nåde og frelse, vil Den hellige ånd vise oss vårt behov for Jesus og skape oss på ny. Ånden bygger oss opp i troen og hjelper oss til legge vårt gamle liv bak oss.


Frelse forandrer vårt verdensperspektiv. Vi frykter ikke lenger vår fortid eller fremtid, men omfavner nåtiden som er full av håp, kjærlighet og lykkeprisning idet Ånden tar bolig i oss.