KJÆRLIGHET GJENOPPRETTET

Gud har alltid undersøkt situasjoner før Han handler, helt fra Edens hage til Babels tårn, og fra ødeleggelsen i Sodoma til utvandringen fra Egypt. Før Jesus kommer tilbake til jorden vil Han undersøke livet til hver og en som har levd, for å åpenbare hvilke valg som førte til frelse eller fortapelse. Gud vil gjøre det krystallklart at ingen høster en skjebne som de ikke selv har valgt.

Gamletestamentets helligdomsritualer var bare et bilde på Jesu virke i himmelen, og hver ofring skulle peke frem mot Jesu endelige offer. Som vår øversteprest, tilbyr Han seg selv som syndoffer for de som vil ta imot Hans nåde. Vi kan stole på at Jesus forstår vårt strev og at Han styrker oss når vi trenger hjelp, nettopp fordi Han ble fristet slik som oss. Jesus er vår mellommann, som tilgir oss vår synd og gjennoppretter det ødelagte forholdet mellom Gud og mennesker. Den første pakt dømte oss til døden, men Jesus er mellommann for en ny pakt, en pakt der Hans syndoffer setter oss fri.  

Døden, en ubevisst tilstand der ingenting foregår, skiller oss fra Gud og de vi har mistet. Bare Gud har iboende udødelighet, og likevel er evig liv det vi får som frelsesgave. Vi ser frem til Jesu andre komme, da Han skal vekke de frelste opp fra død til liv, slik at de kan leve for alltid. 

De første tusen år etter at Jesus har kommet tilbake vil være en tid for forsoning og fornyelse i himmelen. Vi vil være i stand til å undersøke de fortaptes livsløp, hvordan deres valg førte til frelse eller fortapelse. Jorden vil være folketom, borsett fra Satan og Hans engler som er satt i eksil. De har ikke lenger muligheten til å bedra noen eller ødelegge noe.  

Etter de tusen år vil Gud og Hans folk komme tilbake fra himmelen og ned på jorden sammen med det Nye Jerusalem, den himmelske byen. Gud vekker de urettferdige opp fra de døde slik at de kan få oppleve Guds siste del av dommen. Hver person vil få del i det som er skrevet ned om livet de har levd, og vil anerkjenne at Gud er en rettferdig og sann dommer. Gud vil deretter utslette både syndere og synden for alltid.

Mens Gud gjenskaper jorden, vil kjærlighet, glede og harmoni endelig bli gjenopprettet. Frykt, lidelse og død vil bare være et minne. Vi skal kjenne Gud, ansikt til ansikt, og vi skal utforske og skape uten ende.


Jesu fullkomne offer gir oss mot til å nærme oss Gud, vel vitende om at vi har tilgivelse. Nå ser den samme Jesus over livene våre før Han kommer tilbake, og det er derfor ikke tvil om at dette blir gjort i kjærlighet.


Vi ser frem til Jesu lovede gjenkomst, der Han vil gjenopplive sine frelste barn og ta dem med hjem til himmelen. Selv om vi ikke vet nøyaktig når Han skal komme tilbake, lever vi i håpefull forventning.


Døden er en ubevisst tilstand som skiller oss fra den levende Gud. Likevel betyr Jesu seier over døden at vi kan se frem til oppstandelsen og evig liv.


Mens de frelste er gjenforent med Gud, er Satan og hans følgere bundet til jorden, helt for seg selv. Etter de tusen år skal Gud gjenopplive de som gikk fortapt, til den siste dommen, før synden og synderne utslettes en gang for alle.


Gud vil gjenskape jorden som en gang ble ødelagt, og leve sammen med oss for alltid. Vi skal endelig oppnå vårt fulle potensiale, og leve i kjærlighet og glede slik Gud skapte oss til.