Gud vil gjenskape jorden som en gang ble ødelagt, og leve sammen med oss for alltid. Vi skal endelig oppnå vårt fulle potensial, og leve i kjærlighet og glede slik Gud skapte oss til.

På den nye jord, hvor rettferdighet bor, vil Gud skape et evig hjem for de frelste, og i fullkomne omgivelser skal de oppleve evig liv, kjærlighet, lykke og utvikling sammen med ham. Gud skal selv bo sammen med sitt folk. Lidelse og død er borte. Den store konflikten er slutt, og synd finnes ikke lenger. Alt, fra det levende til det livløse, erklærer at Gud er kjærlighet, og han skal herske i all evighet. Amen.

(Jesaja 35; 65:17-25; Matteus 5:5; 2 Peter 3:13; Åpenbaringen 11:15; 21:1-7; 22:1-5).