Døden, en ubevisst tilstand som skiller oss fra den levende Gud. Likevel betyr Jesu seier over døden at vi kan se frem til oppstandelsen og evig liv.

Syndens lønn er døden, men Gud som alene er udødelig, vil gi evig liv til de frikjøpte. Inntil den dagen er døden en ubevisst tilstand for alle mennesker. Når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, vil de rettferdige som er blitt levende, og de rettferdige som lever, bli herliggjort og rykket opp for å møte Herren. Den andre oppstandelsen, da de urettferdige står opp, finner sted tusen år senere.

(Job 19:25-27; Salmene 146:3-4; Forkynneren 9:5-6, 10; Daniel 12:2, 13; Jesaja 25:8; Johannes 5:28-29; 11:11-14; Romerne 6:23; 1 Korinterbrev 15:51-54; Kolosserne 3:4; 1 Tessaloniker 4:13-17; 1 Timoteus 6:15-16; Åpenbaringen 20:1-10).