Vi ser frem til Jesu lovede gjenkomst, der Han vil gjenopplive sine frelste barn og ta dem med hjem til himmelen. Selv om vi ikke vet nøyaktig når han skal komme tilbake, lever vi i håpefull forventning.

Kristi annet komme er menighetens salige håp og evangeliets store høydepunkt. Frelserens gjenkomst blir virkelig, personlig, synbar og verdensomspennende. Når han kommer tilbake, blir de rettferdige døde vekket opp. Sammen med de rettferdige som lever, blir de herliggjort og ført til himmelen, mens de urettferdige vil dø. Det faktum at nesten alle profetier som dekker historien fram til de siste tider, på det nærmeste er fullstendig oppfylt, sammen med de rådende forholdene i verden, tyder på at Kristi gjenkomst er nær. Tidspunktet for denne begivenheten er ikke åpenbart, og vi er derfor blitt oppfordret til alltid å være beredt.

(Matteus 24; Markus 13; Lukas 21; Johannes 14:1-3; Apostlenes gjerninger 1:9-11; 1 Korinterbrev 15:51-54; 1 Tessaloniker 4:13-18; 5:1-6; 2 Tessaloniker 1:7-10; 2:8; 2 Timoteus 3:1-5; Titus 2:13; Hebreerne 9:28; Åpenbaringen 1:7; 14:14-20; 19:11-21).