HVEM ER GUD?

Gud er kjærlighet, mektig og full av herlighet. Han er et mysterium. Hans planer går langt forbi det vi kan fatte, men likevel strekker Han seg etter oss. Gud, som er stor nok til å være universets skaper, er likevel nær den minste av oss. Han er tre, men likevel én. Allvitende, men likevel tilgivende. Vi kommer til å bruke evigheten til å vokse i vårt forhold til Faderen, Sønnen, og Den hellige ånd, et forhold som stadig blir dypere.

Gud har åpenbart seg selv på mange måter, på tross av det store skillet som synden har satt mellom oss og Ham. Bibelen forteller om hvordan Gud strever etter å gjenforenes med barna sine, og det er nettopp denne fortellingen Gud bruker for å nå oss. Den presenterer et spekter av forfattere, sjangre og perspektiver, som viser en kreativ, tålmodig Gud som alltid søker etter å gjenopprette sitt forhold med oss. Selv om den er skrevet av vanlige mennesker, vil Bibelen - ved hjelp fra Den hellige ånd - kunne røre hjerter, åpne øyne og overtale oss til å leve for Gud. 

Gud, Faderen, rakk ut til oss på dramatisk vis gjennom sin egen sønn Jesus, som ikke bare valgte å komme på besøk, men som ønsket å bli en av oss. Ved å bli født menneske, slik at vi kunne bli født av Ånden, viste Jesus Guds kjærlighet og karakter, og hvor langt Gud ville strekke seg for å redde oss fra selvutslettelse. Det vi ikke kunne gjøre selv, gjorde Han for oss. Han betalte prisen for våre synder, og døde i vårt sted slik at vi kunne leve for alltid. Han overvant døden gjennom sin oppstandelse, og lovte å komme tilbake for å hente oss hjem. 

Gud har ikke forlatt oss i mellomtiden. Den hellige ånd er her for å trøste, veilede og forvandle oss til å leve som vitner for Guds kjærlighet. Den samme Ånden som inspirerte profeter og ga Jesus styrke, som formet Skriften og skapte verden, gir også oss kraft og gjør oss i stand til å leve som vitner for ham. Ånden setter i stand "Jesu kropp", menigheten, gjennom å gi oss en ydmyk holdning og utruste oss med nådegaver, slik at vi kan tjene våre medmennesker og vise medlidenhet med dem.


Gammel, men ei bundet av tid. Et literært mesterverk, mer relevant enn noen gang. Den hellige skrift viser Guds rolle i menneskehetes historie, vår plass i Guds plan, og formidler sannhet som leder oss gjennom livet og beskytter oss fra bedrag.


Gud er udødelig, allmektig, og selve betegnelsen på kjærlighet. Guddommen består av Faderen, Sønnen, og Den hellige ånd. Som vår skaper, frelser og venn, er Han den eneste som er verdig vår tilbedelse.


Gud, Faderen, er kilden til alt av liv og til alt av kjærlighet. Han sendte sin sønn for å redde oss fra vår synd og fra oss selv, men også for å vise hvem Han er.


Jesus ble menneske for å redde oss. Som en hjelper, advokat og frelser har Han hjulpet oss til å begynne livet på nytt. Han forbereder himmelen for oss og vil komme tilbake for å hente oss hjem til seg.


Den hellige ånd inspirerer oss, gir oss kraft og veileder vår forståelse. Ånden beveger hjertene våre og forvandler oss ved å fornye det Gudsbildet vi ble skapt etter.