Gammel, men ei bundet av tid. Et literært mesterverk som er mer relevant enn noen gang. Den hellige skrift viser Guds rolle i menneskehetes historie, vår plass i Guds plan, og formidler sannhet som leder oss gjennom livet og beskytter oss fra bedrag.

Den hellige skrift, Det gamle- og Det nye testamente, er Guds skrevne ord, gitt ved guddommelig inspirasjon. De inspirerte forfatterne talte og skrev ledet av Den hellige ånd. I sitt Ord har Gud gitt oss den nødvendige kunnskapen for at vi kan bli frelst. Den hellige skrift er den øverste, autoritative og ufeilbarlige åpenbaringen av hans vilje. Den er karakterens rettesnor, normen som menneskets handlinger kan prøves mot, den definitive åpenbarer av trospunkter, og en pålitelig framstilling av Guds gjerninger i historien.

(Salmene 119:105Ordspråkene 30:5-6Jesaja 8:20Johannes 17:171 Tessaloniker 2:132 Timoteus 3:16-172 Peter 1:20-21Hebreerne 4:12).