Gud, Faderen, er kilden til alt av liv og til alt av kjærlighet. Han sendte sin sønn for å redde oss fra vår synd og fra oss selv, men også for å vise hvem Han er.

Gud, den evige Far, er Skaperen, kilden til liv, han som opprettholder og hersker over alt det skapte. Han er rettferdig og hellig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og alltid rik på kjærlighet og trofasthet. De egenskaper og den makt som kommer til syne hos Sønnen og Den hellige ånd, er også Faderens egenskaper og makt.

(1 Mosebok 1:1; 5 Mosebok 4:35; Salmene 110:1, 4; Johannes 3:16; 14:9; 1 Korinterbrev 15:28; 1 Timoteus 1:17; 1 Johannes 4:8;  Åpenbaringen 4:11).