Gud er udødelig, allmektig, og selve betegnelsen på kjærlighet. Guddommen består av Faderen, Sønnen, og Den hellige ånd. Som vår skaper, frelser og venn, er han er den eneste som er verdig vår tilbedelse.

Det er én Gud: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, en enhet av tre personer i evig sameksistens. Gud er udødelig, allmektig og allvitende. Han står over alt og er allestedsnærværende. Gud er uendelig og står utenfor rekkevidden av menneskelig fatteevne. Likevel er han kjent, for han har åpenbart seg selv. Gud som er kjærlighet, er for evig verdig at hele skapningen tilber, opphøyer og tjener ham.

(1 Mosebok 1:26; 5 Mosebok 6:4; Jesaja 6:8; Matteus 28:19; Johannes 3:16; 2 Korinterbrev 1:21-22; 13:13; Efeserne 4:4-6; 1 Peter 1:2).