Den hellige ånd vil, som i bibelske tider, velsigne Guds folk med profetiens gave. En som demonstrerte denne gaven var Ellen G. White, en av grunnleggerne til Syvendedags Adventistkirken.

Skriften vitner om at en av Den hellige ånds gaver er den profetiske gave. Denne gaven er et kjennetegn på den siste menigheten, og vi tror den viste seg i Ellen G. Whites virksomhet. Det hun skrev, vitner med profetisk autoritet og trøster, veileder, underviser og irettesetter menigheten. Hennes skrifter gjør det klart at Bibelen er standarden som alle læresetninger og all erfaring må prøves mot.

(4 Mosebok 12:6; 2 Krønikebok 20:20; Amos 3:7; Joel 3:1-2; Apostlenes gjerninger 2:14-21; 2 Timoteus 3:16-17; Hebreerne 1:1-3; Åpenbaringen 12:17; 19:10; 22:8-9).