Herrens nattverd symboliserer at vi tar del i Jesu kropp og blod, brutt og utgydt for oss. Ved å ransake hjertene våre og vaske hverandres føtter, minnes vi Jesu ydmyke eksempel på tjeneste.

I Herrens nattverd får vi del i symbolene på Jesu legeme og blod og uttrykker dermed troen på ham som vår Herre og frelser. Vi opplever et fellesskap der Kristus møter og styrker sitt folk. Når vi tar del, forkynner vi med glede Herrens død til han kommer igjen. Forberedelsen til nattverden innbefatter selvransakelse, anger og bekjennelse. Mesteren innstiftet fotvaskingen som et uttrykk for fornyet renselse, for å symbolisere villighet til å tjene hverandre i Kristus-lik ydmykhet, og for å forene våre hjerter i kjærlighet. Nattverden er åpen for alle troende kristne.

(Matteus 26:17-30Johannes 6:48-63; 13:1-17; 1 Korinterbrev 10:16-17; 11:23-30; Åpenbaringen 3:20).