I de siste dager kaller Gud sitt folk tilbake til sentrale sannheter. Mens Jesu snare komme forkynnes, vil den siste rest legge vekt på Gud som skaper, den himmelske dom og faren ved åndelig kompromiss.

Den universelle menighet består av alle som oppriktig tror på Kristus, men i de siste dager vil det på grunn av et utbredt frafall bli kalt ut en «rest» som skal holde seg til Guds bud, og troen på Jesus. Denne «resten» forkynner at dommens time er kommet, at frelsen finnes i Kristus, og at hans gjenkomst er nær. Forkynnelsen er symbolisert ved de tre englene i Åpenbaringsbokens 14. kapittel. Den foregår samtidig med domshandlingen i himmelen, og fører til anger, omvendelse og reformasjon på jorden. Hver enkelt troende er kalt til personlig å være med i denne verdensomspennende vitnetjenesten.

(Daniel 7:9-14; Jesaja 1:9; 11:11; Jeremia 23:3; Mika 2:12; 2 Korinterbrev 5:10; 1 Peter 1:16-19; 4:17; 2 Peter 3:10-14; Juda 3:14; Åpenbaringen 12:17; 14:6-12; 18:1-4).