SKJØNNHETEN ØDELAGT

Vi er omringet av forunderlige og utrolige ting, alt fra nerveceller til stjernetåke, og fra DNA til fjerne galakser. Så mye skjønnhet, men dette ble en gang brutt.

Første mosebok forteller oss at en kjærlig Gud satte liv i bevegelse, delte lys fra mørket og skilte land fra vann. Han formet også det første mennesket fra leire. Fortellingen formidler også Guds glede og tilfredshet med skaperverket. Etter hvert nytt skapte element, blir det gjentatte ganger sagt at "det var godt". Jorden var i en tilstand av perfekt harmoni, og menneskene tok vare på den.

Gud feiret sitt skaperverk ved å erklære en ukentlig helligdag, Sabbaten, en fridag som ble gitt oss for å huske vårt forhold til Skaperen. Gud skapte menneskeheten for å reflektere Hans herlighet ved at hver og en av oss fikk aspekter ved Hans personlighet og karakter. Sinn, kropp og sjel, vi tenker, vi lever, vi reflekterer. Hva var det mest forbløffende menneskeheten fikk tildelt? Frihet.

Vi skylder Gud hvert eneste åndedrag vi tar, og likevel gav Han oss frihet til å velge - en egenskap som kunne resultere i katastrofe. En utspekulert løgn sørget for at de første menneskene satte spørsmålstegn til Guds kjærlighet og troverdighet. Like etter skulle frykt, misunnelse og likegyldighet entre denne verden for første gang. Synd skilte oss fra Gud, og forvrengte alt som en gang var godt. Hjerter i opprør. Forfalne kropper. Ødelagte forhold. Vi hadde ikke vært i stand til å komme tilbake til Gud på egenhånd. Han var nødt til å komme til oss.  

Han gjorde nettopp det. Han sendte sin Sønn for å gjenopprette det ødelagte forholdet mellom himmelen og jorden. Gud sendte sin Ånd for å reparere vårt deformerte Gudsbilde. Ånden gir oss kraft til å strekke oss ut til andre, slik at vi kan demonstrere Guds kjærlighet og representere vår Frelser og Skaper i en ødelagt verden som vi er kalt til å nå.


Gud skapte vår verden med praktfull kreativitet og omsorg. Han skapte menneskeheten for at den skulle ta vare på og nyte det skapte, med en god balanse mellom hvile og arbeid.


Det måtte en fullkommen Frelser til for å forsone mennesker som en gang ble skapt i Guds bilde, men som siden falt i synd. Ånden gjenoppretter dette bildet i oss slik at Gud kan virke gjennom oss.