Gud skapte vår verden med praktfull kreativitet og omsorg. Han skapte menneskeheten for at den skulle ta vare på og nyte det skapte, med med en god balanse mellom hvile og rekreasjon.

Gud er skaperen av alle ting, og i Skriften har han åpenbart den autentiske og historiske fortellingen om sin skapervirksomhet. Han skapte universet, og i en ikke så fjern fortid laget Herren «himmelen og jorden, havet og alt som er i dem» i en seks-dagers skapelse, og hvilte på den syvende dagen. Dermed innstiftet han sabbaten som et evig minne om det arbeidet han utførte og fullførte i løpet av seks bokstavelige dager, som sammen med sabbaten utgjorde den samme tidsenhet, som vi i dag kaller en uke. Den første mann og kvinne ble skapt i Guds bilde som kronen på skaperverket. De fikk herredømme over verden, og ansvaret for å ta vare på den. Da skaperverket var fullendt, var det «overmåte godt» og forkynte Guds herlighet.

(1 Mosebok 1:1-2, 5, 11; 2 Mosebok 20:8-11; Salmene 19:2-7; 33:6, 9; 104; Jesaja 45:12, 18; Apostlenes gjerninger 17:24; Kolosserne 1:16; Hebreerne 1:2; 11:3; Åpenbaringen 10:6; 14:7).